ЖАЗУШЫ, Ф.Ғ.Д., АБАЙТАНУШЫ, ƏУЕЗОВТАНУШЫ, АЛАШТАНУШЫ ҒАЛЫМ ТҰРСЫН ҚҰДАКЕЛДІҰЛЫ ЖҰРТБАЙМЕН КЕЗДЕСУ

20.02.2019 ж М.О.Əуезов атындағы педколледж. Жазушы, ф.ғ.д., абайтанушы, əуезовтанушы, алаштанушы ғалым Тұрсын Құдакелдіұлы Жұртбаймен кездесу өтті. Кездесу барысында студенттер мен  педагогикалық ұжым ғалымның əуезовтану бағытындағы еңбектеріне қатысты сұрақтар қойып, М.Əуезовтің қырық жылға созылған қудаланды өмірі мен шығармашылық тағдыры туралы көп деректерге қанықты.

On the 20 of February in Pedagogical College named after M.O. Auezov took place the meeting with the writer, Doctor of Philology, abay-researcher, the researcher of Auezov’s creative work, leader of party «Alash» and scientist Tursyn Kudakeldievich Zhurtbaev

On the 20 of February in Pedagogical College named after M.O. Auezov took place the meeting with the writer, Doctor of Philology, abay-researcher, the researcher of Auezov’s creative work, leader of party «Alash» and scientist Tursyn Kudakeldievich Zhurtbaev. During the meeting, students and the teaching staff had the opportunity to ask questions connecting the research…