ӘДІСТЕМЕЛІК БАЯНДАМА

Тақырыбы:  Дүниетану пәнінде сарамандық жұмыстар орындау арқылы білім алушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыру

Мақсаты:
Білім беру үрдісінде қазіргі заман мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі негізі ретінде студенттердің  дүниетану пәнінде сарамандық жұмыстарды орындатудың   маңыздылығын айқындау.

 

Міндеті:
Колледжде болашақ кәсіби педагог мамандарды дайындау барысында студенттердің кәсіби құзыреттілік мәселесін және кәсіби құзыреттілік біліктерді олардың бойларында қалыптастыруда сарамандық жұмыстар  түрлерін қолданудың жолдарын жан-жақты қарастыра отырып,  білік және дағдыларды білім алушы-студенттердің бойында қалыптастыру жолдарын ұсыну.

Қалкенова Бейбітгүл Жеңісбековна «Математика информатика және жаратылыстану» ПӘК информатика пәнінің оқытушысы


ӘДІСТЕМЕЛІК БАЯНДАМА

 Тақырыбы: Жаратылыстану бағытында оқылатын пәндердегі ағылшын тілінің рөлі

Мақсаты:
Білім беру жүйесінде жаратылыстану бағытындағы пәндерді оқытуда үш тілді меңгеру жаңа заман талабының қажеттілігіне байланысты, химия пәніне  СLIL технологиясын енгізе отырып оқытудың ерекшеліктерімен бөлісу.

Міндеттері:
Білім алушылардың танымдылық көзқарасын, ағылышын тілін өнімді және қарқынды меңгеруде оқытудың тұрақтылығын, белсенді оқу мен ойлау дағдыларын арттыру.

Дидар Баяхметовна Химия пән оқытушысы


Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы Қ.Бітібаеваның инновациялық технологиялары
Калиева Сара Сырымовна, Тәбілтай Серікгүл

Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева – Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қазақ мектептерінде әдебиетті оқытудың жаңа жүйесін қалыптастырған ұстаздардың бірі.

Қ.О.Бітібаева өзінің «Әдебиет пәнін оқытудың тиімді жолдары» атты мұғалімдерге арналған еңбегінде былай дейді: «Әдебиет пәнінің ерекшелігі сол – ол оқушының жүрегіне, сезім қылына әсер етуі керек. Әдебиет мұғалімі сабақта белсенді түсіндіруші, белсенді хабаршы ғана емес, ол ең алдымен өзінің алдында адам, азамат, болашақ қоғам орнатушылар отырғанын, олардың өз сезімі, өз ой-пікірі бар екенін сезінуі керек…» [1]. Ұлы ұстаз әр айтқан сөзін ісімен дәлелдеп, оқу-тәрбие процесін жетілдіруде тың серпін берген, шығармашылық зертханасы қалыптасқан өте іскер жаңашыл тұлға.

2004 жылғы Қ.Бітібаеваның Республикалық атаулы мектебінің «Қазақ тілі мен әдебиетін оқытуды технологияландыру» тақырыбында Өскемен қаласында өткен республикалық семинарында алғаш рет Хан-апамыздың дәрісін тыңдап, қазақ әдебиеті ұстазының алға қойған мақсаты мен ұстанымы қандай болу керек екенін шын мәнінде түйсініп қайтқан едік. Ой салу, ойланту технологиясының басты ерекшелігін түсініп, сабақ процесін басқа арнаға кілт бұруды жөн көрдім.

Ұстаздың басты алға қойған мақсаты – білім беру үрдісіне технологияны дендеп ендіру. Баланың пікір-пайымын, өзіндік көзқарасын қалыптастыру жолында қандай да болмасын, өндірістен келген технология болсын, ең бастысы бала тақырыпты толыққанды ұғып-талдай алуы үшін бағытталған.

«Технология – 20-25 минут сабақ сұрап езгілеп тұрмау керек. Бұрынғы дәстүрлі технологияда бала бізге жұмыс істеп келді. Қазіргі технологияда біз балаға қызмет етуіміз керек… Мен мектеп деп ояндым, мектеп деп ұйықтадым. Менен идея, ой ғана алу керек. Дәл менің ізіммен жүріп, менен көшіріп алмау керек» деген сөзі әр жанға ой салады. Иә, ұстаздың технологиялары әдебиет пәнінде әсіресе таптырмас зерттеу жұмыстары.

Баланы ізденушілікке жетелейтін ұстаздың әр сабағы тұнып тұрған жаңа технологиялар. Мысалы, өз сабағымда көркем шығарманы өткенде балаға шығарманы оқыту үшін Қ.Бітібаеваның жобалау технологиясын қолайлы деп санаймын. Қазіргі кезде «бала кітап оқымайды» деген мәселе көтеріп жатқан кезде бұл технологияның маңызы өте зор. Яғни, «Қисынды жобалау» технологиясы бойынша білім алушы шығарманы сызбаға түсіру үшін оның мазмұнымен толық танысуы керек болады. Оқымаған жағдайда әрине, талдау өте қиын. Бұл жерде бала пікірін дәлелдеу басты роль ойнайды. Яғни, дәлелдеу арқылы баланың «мені» қалыптасады.

Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы Қ.Бітібаеваның инновациялық технологиялары


USING OF A REGIONAL COMPONENT IN AN ENGLISH LESSON

Torybaeva Gaini Nurakhmetovna, the English teacher

It is obvious that the integrated course for the initial stage can have much more a wide circulation, than for the advanced stage, therefore its working out is a priority. She demands observance of such principles, as: minimization, the account of regional specificity, selection of regional significant subjects of speech, a consecutive presentation of the information, communicativeness.

Minimization principles are necessary for carrying out of procedure of restriction both thematic, and the subject maintenance of a course. The thematic minimum should reflect the basic areas of studying of study of local lore, and it is necessary to include in the subject maintenance only those subjects of speech which allow to generate the fullest and widespread representation about region. In our case the list and speech subjects will be limited to that such which characterizes cultural life and history of the given region [1].

The principle of the account of regional specificity is important at all stages of work, but it has the greatest value for selection of the regional maintenance of a course. Regional specificity develops of set of the natural or historically developed features which distinguish the given part of the country from another. So, for example, regional specific features of republic Kazakhstan concern such, as: a geographical position, region history (historically caused developed petroleum industry). The account of these specific features allows making the further specification of the subject maintenance for concrete region, in this case, for republic Kazakhstan. This specification can develop of addition, an exception or replacement of separate subjects of speech depending on their urgency for separate district. For other region of change can concern other subjects of speech, but it is obvious that their separate, specific selection should be made for each region taking into account regional specificity. Thus it is necessary to adhere to one more important principle, namely, selection principle regional significant subjects of speech which reflect uniqueness of region, its unique character .

Disclosing of the maintenance of separate themes and speech subjects can occur differently. It can be consecutive or problem informing of pupils. At consecutive informing occurs gradual, step by step, a presentation and maintenance disclosing, at problem – pupils should search for the latent sense of the received information. It is obvious that problem informing is much more difficult and is possible only at the advanced stage of work with a regional material. At the initial stage the principle of a consecutive presentation of the information which can act as organizing at construction of all courses as a whole, and its separate sections is preferable .[2]

Торыбаева Г.Н. Әдістемелік баяндама


USING OF PROJECT TECHNOLOGY IN TEACHING SPEAKING

AT THE ENGLISH LESSONS

Koygeldina Bakytgul Zhumagalievna, the English teacher

The present study focuses on the problem specific for an inexperienced teachers at technical universities. The problem is how to build the bridge that would help to eliminate the psychological gap between teaching oral communicative skills for everyday life that greatly inspires our pupils’ interest and teaching skills in technical reading, and professionally- oriented communication in the field that is usually considered by our pupils majoring in petroleum engineering to be a dull and uninspired job.

To solve this problem and teach professional speaking, writing, reading and listening within an integrated skills approach we have introduced project work into our syllabus. The project work methodology can be defined as an integrated pedagogical and language activity that successfully combines simultaneous, role- plays and various forms of discussion.

Why have we chosen project work methodology among many innovative teaching technologies and approaches? [1]

  1. Project work is appropriate to all levels of knowledge and providers the compete solution of the problem of authenticity of task for pupils.
  2. Project work gives pupils the opportunity to choose the methods and approach, to decide the project schedule, etc. It is pupils – centered activity.
  3. Project work provides high level of motivation because the pupils are offered the opportunity of using the language skill already acquired in a real professionally – oriented communicative situation.
  4. The most important in that project work provides the simultaneous development of four integrated skills: speaking, writing, listening and reading.
  5. Project work is a cooperative rather than a competitive activity.
  6. This activity allows both teacher and pupils to concentrate on the communicative use of language and content rather than form.[2]

Project work can not only promote the growth of positive motivation, but also offer the following advantages to the pupils.

  • It allows the pupils to proceed at their own rate;
  • It allows the pupils to choose their own learning mode;
  • It allows the pupils to identify their strengths and weaknesses.

Project work is not the easiest methods to implement. It requires a lot of preparatory work on the teacher’s part and multiple stages of development to succeed. The advantages of using project work methodology in teaching and learning English have been experimentally proved.

Pair work at Project Lessons. Organizing pupils into pairs is an important job for the teacher at the project lesson. In pair work pupils can practice the language together, study a text, research the language or take part in information – gap activities. They can write dialogues, predict the content of reading texts, or compare on what they have listened to or seen.

Койгельдина Б.Ж. Әдістемелік нұсқаулық


ӘДІСТЕМЕЛІК БАЯНДАМА

Тақырыбы: Білім алушылардың мәдениаралық

құзыреттілігін қалыптастыру

Бүгінгідей жаһандану заманында көп тіл білетін адамның қоғамдағы алар орны да ерекше. Өзге тілді үйрену, оны жетік меңгеру — бұл ең алдымен халықаралық қатынастар кезінде айрықша рөл атқаратыны баршамызға аян. Тіл – халықпен бірге өмір сүріп дамиды. Қоғамда өз орнын тауып, өзге ұлтты тереңірек білу үшін тек оның тілін біліп, сол тілде сөйлей білу жеткіліксіз екендігін өмір өзі дәлелдеді. Мұның өзі лингвистикадағы антропоцентристік парадигма аясында қарастырылатын жаңа лингвомәдениеттану және мәдениетаралық коммуникация бағыттарының қалыптасуына алып келді. Кез келген елдің тілі мен мәдениеті өз деңгейінде күрделі де, сан қырлы сипатта болып келеді және ол әлемнің тілдік бейнесін жасауға негіз болады. Ал әлемдегі халықтар мен мәдениеттердің өзара қарым-қатынас орнатып түсінісуі мәдениетаралық коммуникация теориясының пайда болуына негіз болды.

Кез келген елдің тілі мен мәдениеті өз деңгейінде күрделі де, сан қырлы сипатта болып келеді және ол әлемнің тілдік бейнесін жасауға негіз болады. Ал әлемдегі халықтар мен мәдениеттердің өзара қарым-қатынас орнатып түсінісуі мәдениетаралық коммуникация теориясының пайда болуына негіз болды.

Ибраева А.А. Білім алушылардың мәдениаралық


Әдістемелік баяндама

«Орта кәсіптік оқу орындарында білім алушылардың бойына рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру»

Әдістемелік баяндама мақсаты: Орта кәсіптік оқу орындарында білім алушылардың бойына рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудың маңызын теориялық және іс-тәжірибеде қолданудың жолдары арқылы анықтау.

Әдістемелік баяндама міндеттері:

– «Рухани-адамгершілік құндылықтар» түсінігінің ғылыми-теориялық мәнін ашу.

– Адамзаттың жаһандық мәселелерінің рухани-адамгершілік сипатын білім саласындағы жүзеге асырудың жолдарын қарастыру.

– Тәрбие тұжырымдасындағы рухани-адамгершілік құндылықтардың мәнін студент жастардың бойынша щқу пәндерінде қалыптастырудың маңызын анықтау.

– Орта кәсіптік оқу орындарында студенттердің рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудың жолдарын ұсыну.

Кабимолдина А.К. «Орта кәсіптік оқу орындарында білім алушылардың бойына рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру»