2018-2019 оқу жылының қорытынды аттестацияда тапсырылатын пән атаулары

Мамандығы, біліктілігі

Қорытынды аттестацияда
тапсырылатын пән атаулары

1.      0105000 Бастауыш білім беру;

0105013 Бастауыш білім беру
мұғалімі

1.      Қазіргі қазақ тілі және оқыту әдістемесі; шағын
жиналған мектепте оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру

 

2.   Педагогика,
психология және әдістемелер бойынша кешенді емтихан

 

 

3.      0101000 Мектепке дейін білім беру;

0101013 Мектепке дейінгі
ұйымдардың тәрбиешісі

1.
Педагогика және психология

 

2.
Жеке  пәндер әдістемелерінен кешенді
емтихан

 

4.      0103000 Дене тәрбие және спорт;

0103023 Дене тәрбие және спорт
пәнінің мұалімі

1. Арнайы
пәндер бойынша кешенді емтихан

 

2. Жалпы
кәсіптік пәндер бойынша кешенді емтихан

 

5.      0111000 Негізі орта білім;

0111013 Қазақ тілі және әдебиет
мұғалімі

1.
Жалпы кәсіптік пәндерден кешенді емтихан;

 

2.
Арнайы пәндерден кешенді емтихан.

6.      0111000 Негізі орта білім;

0111013 Шетел тілі  мұғалімі

1.
Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан;

 

2.
Педагогика, психология және әдістемелер бойынша кешенді емтихан

 

7.      0106000 Бейнелеу өнері және сызу

0106013 Бейнелеу өнері және
сызу пәнінің негізгі орта білім беру мұғалмі

1. Сурет
негіздері

 

2.
Педагогика және әдістемелер бойынша кешенді емтихан (бейнелеу өнерінің
әдістемесі, сызу сабағының әдістемесі)

 

3. Сызу

 

 

2018-2019 оқу жылына арналған қыстық емтихан кестесі