Шифр, мамандық
атауы

Шифр, біліктілік
атауы

Арнаулы
және (немес) шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны

Кешенді тестілеу пәндері

9-сынып
негізінде

11-сынып
негізінде

0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі»

Арнаулы емтихан: Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық
жағдайды шешу.

1. Қазақ  (орыс)  тілі

2. Қазақ (орыс)  әдебиеті

 

1. Қазақ (орыс) тілі

2. Қазақстан тарихы

3. Биология

0105000 «Бастауыш білім беру»

0105013 «Бастауыш білім беру мұғалімі»

Арнаулы емтихан: Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық
жағдайды шешу.

1. Қазақ (орыс) тілі

2. Математика 

 

1. Қазақ (орыс) тілі

2. Қазақстан тарихы

3. Математика

0111000 «Негізгі орта білім беру»

0111013 «Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі»

Арнаулы емтихан: Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық
жағдайды шешу.

1. Қазақ тілі

2. Қазақ әдебиеті

 

1. Қазақ тілі

2. Қазақстан тарихы

3. Қазақ әдебиеті

0111023 «Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі»

Арнаулы емтихан: Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық
жағдайды шешу.

1. Орыс тілі

2. Орыс әдебиеті

 

1. Орыс тілі

2. Қазақстан тарихы

3. Орыс әдебиеті

0111053 «Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі»

 

Арнаулы емтихан: Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық
жағдайды шешу.

1. Қазақ (орыс) тілі

2. Биология

 

1. Қазақ (орыс) тілі

2. Қазақстан тарихы

3. Биология

0111083 «Шетел тілі пәнінің мұғалімі»

Арнаулы емтихан: Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық
жағдайды шешу.

1. Қазақ (орыс) тілі

2. Шетел тілі

1. Қазақ (орыс) тілі

2. Қазақстан тарихы

3. Шетел тілі

0103000 «Дене
тәрбиесі және спорт
»

0103023 «Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі»

1.Арнаулы емтихан: Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық
жағдайды шешу

2. Шығармашылық емтихан: Мамандандыру бойынша нормативтерді тапсыру

1. Қазақ (орыс) тілі

 

1. Қазақ (орыс) тілі

2. Қазақстан тарихы

 

0108000 Музыкалық білім беру

0108013 «Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы
музыка пәнінің мұғалімі»

1.    Арнаулы емтихан: Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін
әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

2. Шығармашылық емтихан: Музыкалық шығарманы орындау

1. Қазақ (орыс) тілі

 

1. Қазақ (орыс) тілі

2. Қазақстан тарихы